Adatvédelmi hozzájárulás

Az Adatvédelmi Tájékoztatóban megfogalmazott feltételeket megismertem és tudomásul vettem, ennek alapján:

Alulírott hozzájárulok, hogy a „Jelentkezési lapon” illetve egyéb elektronikus levelezésben megadott adatainkat a Pöttyös Gyerekház üzemeltetője rögzítse és kezelje, valamint, a jövőben szolgáltatásairól telefonon, levélben vagy e-mailben tájékoztasson. Az adatkezelés célja a vállalt szolgáltatás teljesítése, kapcsolattartás, kommunikáció és tájékoztatás programokról. A Pöttyös Gyerekház üzemeltetője az önkéntesen megadott személyi adataimat a mindenkor érvényes adatvédelmi törvénynek megfelelően bizalmasan kezeli és egyéb célra nem használja fel, nem továbbítja. Az adatok felhasználását a Pöttyös Gyerekház üzemeltetője legkésőbb addig az időpontig tekinti folyamatosnak, amíg írásban nem kérem adataim törlését nyilvántartásukból. Hozzájárulok, hogy az Adatkezelő részemre postai úton levelet, elektronikus úton e-mailt küldjön. Ezen hozzájáruló nyilatkozat nem vonatkozik a kezelt adatok harmadik személy részére történő átadására, ez a törvényben írt kivételekkel kizárólag az előzetes hozzájárulásommal történhet. Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül visszavonható. Kijelentem, hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg.

Dátum:

                                                   ____________________________________

                                                                név (nyomtatott betűvel)

                                                   ____________________________________

                                                                               aláírás